ΤΥ112 C2

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Lens
    ΗΛΙΟΥ

  • Material
    Acetate

  • Μέγεθος
    52-15-140