ΤΥ112 C4

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Lens
    HΛΙΟΥ

  • Material
    Acetate

  • Μέγεθος
    52-15-140